Posted: January 10,2020

อยากก้าวหน้าในอาชีพบัญชี ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

พนักงานบัญชีถือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆเป็นอย่างมาก รวมไปถึงเป็นทาง

เลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการหางานหรือนักศึกษาที่จบใหม่และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน ซึ่งเมื่อกล่าวถึงงานบัญชีแล้วทุกคนอาจจะนึกถึงการทำงานด้านการเงินที่ต้องอยู่กับเอกสารด้านการเงิน ตัวเลขต่างๆ ทำงานอย่างมีระเบียบตามขั้นตอนและมีความละเอียดสูง แต่ทั้งนี้นักบัญชีที่ดีก็ต้องมีคุณสมบัติด้านอื่นๆเพื่อที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและสมัครงาน เราไปดูคำแนะนำดีๆที่พนักงานบัญชีไม่ควรพลาดกัน

1. มีความรู้ด้านบัญชี

พนักงานบัญชีที่ดีจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีทั้งทางการปฏิบัติและทฤษฎีที่จะต้องแน่นและนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวเลข การทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด อีกทั้งจะต้องรู้จักและเข้าใจในการทำงานของบริษัทและธุรกิจเพื่อที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. มีความรอบคอบ ทำงานละเอียด

นอกเหนือจากความรู้ด้านการบัญชีแล้วสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้การทำงานออกมาประสิทธิภาพก็คือความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบในการทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารและด้านการเงิน จะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆและตรวจเช็คความถูกต้องทุกครั้ง รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารสำคัญในที่ที่ปลอดภัย

3.มีความซื่อสัตย์

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของพนักงานบัญชีเลยทีเดียวสำหรับจรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตย์ที่นักบัญชีจะต้องอยู่กับเงินและตัวเลขของบริษัทตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะต้องทำงานอย่างซื่อตรงทั้งต่อตนเองและองค์กร

4. รู้จักพัฒนาตนเอง

พนักงานบัญชีที่ดีจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง และนำสิ่งใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี ความรู้ข่าวสารต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานหมั่นศึกษาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งด้านการพบปะผู้คนในสายงานเดียวกัน ผู้มีประสบการณ์ กฎหมาย เรื่องภาษีและโปรแกรมเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. มีความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามกำหนด อย่างละเอียดและเรียบร้อย เราจะเห็นได้ว่าพนักงานบัญชีส่วนใหญ่มักจะกลับบ้านช้ากว่าคนในตำแหน่งและแผนกอื่นๆ เพื่อที่จะทำให้งานออกมาดีและถูกต้องมากที่สุด

6. ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ

พนักงานบัญชีที่ดีจะต้องให้เวลาในการทบทวนความสามารถของตนเอง ความผิดพลาด และยอมรับในสิ่งที่ตนเองต้องปรับปรุง เพื่อที่จะทำให้เรามีการพัฒนาและกลายเป็นนักบัญชีที่ดีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้พนักงานบัญชีที่ดีนั้นจะต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจและนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือมีปัญหาด้านทุจริตก็จะต้องกล้าที่จะแก้ไขและแจ้งแก่ผู้บริหาร มีความรักในองค์กรและรักในหน้าที่งานที่ทำ เพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นนักบัญชีที่ดี มีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่องค์กรไหนๆก็ต้องการ

Comments

Job Search

Facebook